مهرسامهرسا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 19 روز سن دارد

روزشمار زندگی نفس مامان و بابا

پنج ماهگی مهرساجون با تاخیر 4 روزه

سلام عزیزم کودکم در اغوشم ارام می گیرد و من تا صبح از ارامشش ارام میشوم  او می خندد و من از شوق.حضورش اشک می ریزم او بازی می کند.... حرف می زند.... به زبانی که کسی جز من نمی فهمدش....  خدایا شکرت مادر شدن.عبور از سخت ترین امتحان خداوند برای من بود ...
12 تير 1394
1